qy18千亿国际娱乐官方网站

首 页
qy18千亿国际娱乐官方网站> 产品展示 > 产品介绍 > 石杉碱甲  
   
 
高速逆流色谱仪
 
 
实验室科学仪器
 
 
中压柱塞泵
 
配件耗材
 
 
对照品
 
 
石杉碱甲
 
 
进口标准品
 
 
石杉碱甲
 
   
中文名: 石杉碱甲
产品名: Huperzine-A
来 源: 千层塔提取物
纯度(HPLC):≥ 99%
  
 
 
中文名: 肌醇
产品名: Inositol
来 源: 谷物种皮
纯度(HPLC):≥ 99%
  
 
 
   
电话:0086-21-51320588  传真:0086-21-51320502
邮箱: tauto@tautobiotech.com 沪ICP备 06235678 
qy18千亿国际娱乐官方网站亚虎国际娱乐龙8国际优乐娱乐
齐乐娱乐国际优乐娱乐诚博国际游戏优乐娱乐
齐乐娱乐国际亚虎国际娱乐龙8国际亚虎娱乐
qy18千亿国际娱乐官方网站千亿国际娱乐官方网站千亿国际娱乐送金优乐娱乐
齐乐娱乐国际优乐娱乐诚博国际游戏优乐娱乐